Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

shapeless
0994 f616 500
Reposted fromoll oll viaall-about-kate all-about-kate
shapeless
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaznikajac znikajac
2340 cd93 500
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued
shapeless
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares viatobecontinued tobecontinued
shapeless
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
shapeless
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaadaaa93 adaaa93

September 03 2017

shapeless
2427 e03b
Reposted fromoutoflove outoflove vianezavisan nezavisan
shapeless
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
shapeless
7915 02b3 500
Reposted fromkjuik kjuik viawolalabym wolalabym
1096 44e0

July 06 2015

shapeless
5535 4eb3 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaavantasian avantasian
shapeless
9134 2323
Reposted frommiischa miischa viaShoeSoup ShoeSoup

July 04 2015

shapeless
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viawaniliowaa waniliowaa
shapeless
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viaalicemeow alicemeow
shapeless
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency viamayamar mayamar
shapeless
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback viapikkumyy pikkumyy

July 03 2015

shapeless
4719 c103 500
Old people are the best!
Reposted fromaskman askman viakotfica kotfica

June 28 2015

shapeless
9166 fc98 500
Reposted fromusual usual viasierraleone sierraleone
shapeless
Reposted fromshakeme shakeme viasierraleone sierraleone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl