Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

shapeless
5535 4eb3 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaavantasian avantasian
shapeless
9134 2323
Reposted frommiischa miischa viaShoeSoup ShoeSoup

July 04 2015

shapeless
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viawaniliowaa waniliowaa
shapeless
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viaalicemeow alicemeow
shapeless
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency viamayamar mayamar
shapeless
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback viapikkumyy pikkumyy

July 03 2015

shapeless
4719 c103 500
Old people are the best!
Reposted fromaskman askman viakotfica kotfica

June 28 2015

shapeless
9166 fc98 500
Reposted fromusual usual viasierraleone sierraleone
shapeless
Reposted fromshakeme shakeme viasierraleone sierraleone
shapeless
9733 8b13 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viakatkad katkad
shapeless
1139 5566
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatkad katkad
shapeless
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3

June 27 2015

0496 d886
shapeless
Coś mi mówiło, że ktoś może na mnie czekać.... Myliłem się. Nikt nie czekał.
— Charles Bukowski
Reposted frompouler pouler viadianazet dianazet
shapeless
Pętam się pałętam, kluczę pomiędzy miejscem, gdzie mnie teraz już nie ma a miejscem gdzie mnie nie ma jeszcze.
— M. Świetlicki
shapeless
7089 4878 500
2009 [...]
Reposted fromparkaboy parkaboy viadianazet dianazet
shapeless
Reposted fromoll oll viadianazet dianazet
shapeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl