Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2019

shapeless
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viaonlythebrave onlythebrave
shapeless
- Ile razy układałaś sobie w myślach odpowiedź na SMS, który nigdy nie przyszedł ?
- 7 lat... - wyszeptała.
— Autor Bezdech
shapeless

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
shapeless
3014 ef74 500
Reposted fromyannim yannim viamononok mononok
shapeless
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viamononok mononok

April 28 2019

shapeless
Przeprasza Cię za wszystko. Jak mam znaleźć sposób żeby się z Tobą skontaktować? 

July 11 2018

shapeless
3503 0843 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viawolalabym wolalabym
shapeless
4016 f306 500
Reposted fromdelain delain vianezavisan nezavisan
shapeless
6964 9e6a
Reposted fromowca owca vianezavisan nezavisan
shapeless
0591 1d3b 500
Reposted fromfutureiscoming futureiscoming viawolalabym wolalabym
shapeless
6193 2a13
Reposted from4desire 4desire viawolalabym wolalabym
shapeless
5460 fb0f 500
Reposted fromnutt nutt viawolalabym wolalabym
shapeless
2055 9e8f 500
Reposted from100p 100p viawolalabym wolalabym
shapeless
7057 ca3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawolalabym wolalabym
shapeless
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viaredshadow redshadow

September 12 2017

shapeless
0994 f616 500
Reposted fromoll oll viaall-about-kate all-about-kate
shapeless
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaznikajac znikajac
2340 cd93 500
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued
shapeless
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares viatobecontinued tobecontinued
shapeless
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl